underlineallarticles

Zdroj pohybu v De caelo I-II: mezi fyzikou a metafyzikou
prof. Karel Thein, Ph.D., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR, ÚFaR FF UK
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

07. 10. 2016
15.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost