underlineallarticles

Ethics and Politics. China vs. the West
Mezinárodní konferenci pořádají Středoevropský institut filosofie, FHS UK, FLÚ AV ČR a IACSCW

13. 05. 2016 - 14. 05. 2016
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6