underlineallarticles

Důkaz v Aristotelově zoologii
Doc. Hynek Bartoš, Ph.D., FHS UK
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

09. 05. 2016
13.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost