underlineallarticles

Hidden Rhytms of Social Life
Pořádají Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR a CEFRES

17. 05. 2016
10.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/