underlineallarticles

XX. slovensko-české sympozium o analytické filosofii
Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

14. 09. 2016 - 16. 09. 2016
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6
https://lekarnapodstrani.com/