underlineallarticles

Fines – Limes – Termini. A border between a philosophical category, social interaction, and cartographic notation
Pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku a Muzeum Jana Amose Komenského

12. 10. 2016 - 13. 10. 2016
Muzeum Jana Amose Komenského, Přemysla Otakara II. 37, Uherský Brod

https://lekarnapodstrani.com/