underlineallarticles

H. Conrad-Martius und die Idee der Natur in der frühen Phänomenologie
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

13. 10. 2016 - 14. 10. 2016
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6