underlineallarticles

Life and Environment in the Philosophy of Jan Patočka
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR, FHS UK a SIF Praha

02. 11. 2016 - 04. 11. 2016
AKC, Husova 4a, Praha 1