underlineallarticles

Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filosofii
Pořádají Filozofická fakulta UK a Filosofický ústav AV ČR

30. 10. 2015
10.00
FF UK, Nám. Jana Palacha 2, m. 201