underlineallarticles

History of Bible Translation
Pořádá Centrum biblických studií při FLÚ AV ČR a UK

15. 10. 2015 - 16. 10. 2015
Vila Lanna, V sadech 1, Praha 6