underlineallarticles

Augustinova představa anamnese mezi Platonem a Plotinem
prof. Lenka Karfíková
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

16. 10. 2015
16.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS