underlineallarticles

Workshop o dějinách scholastické logiky
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

30. 05. 2015
11.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací sál