underlineallarticles

Jesuit cognitive psychology in early modern scholastic philosophy
Pořádají FLÚ AV ČR a TF JČU

25. 09. 2015
9.00
TF JČU, uč. 3, Kněžská 8, České Budějovice