underlineallarticles

Filosofie pravd. Mezinárodní konference o díle Alaina Badioua
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR, PedF UK, Francouzský institut, A2

30. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1