underlineallarticles

Foreign Projects

ResInfra@DR

Řešitel:Investigator:Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
Poskytovatel:Provider:Foreign Projects
Program:Programme:Danube Transnational Programme 2017–2019
Trvání:Duration:2017–2019