underlineallarticles

Kluzký svah, nebo morální pokrok?

Tomáš Hříbek z Filosofického ústavu Akademie věd spolu s Davidem Černým a Adamem Doležalem z Ústavu státu a práva AV ČR, kteří se dlouhodobě odborně zabývají analýzou argumentů v otázkách asistované smrti, reagují v online verzi Lidových novin na dřívější rozhovor s předsedou Vědecké rady České lékařské komory Zdeňkem Mrozkem na téma eutanazie (LN ze 4. dubna: Eutanazie je strašně nebezpečné téma.) Více

Tomáš Hříbek z Filosofického ústavu Akademie věd spolu s Davidem Černým a Adamem Doležalem z Ústavu státu a práva AV ČR, kteří se dlouhodobě odborně zabývají analýzou argumentů v otázkách asistované smrti, reagují v online verzi Lidových novin na dřívější rozhovor s předsedou Vědecké rady České lékařské komory Zdeňkem Mrozkem na téma eutanazie (LN ze 4. dubna: Eutanazie je strašně nebezpečné téma.) 

V textu odkazují na novou verzi zákona, nedávno prezentovanou týmem odborníků kolem senátorky Věry Procházkové, jehož přijetím by v České republice byly legalizovány dvě nové formy asistované smrti – eutanazie i sebeusmrcení za asistence lékaře. (Tyto dvě formy se liší tím, zda poslední krok vedoucí ke smrti pacienta vykoná lékař, nebo sám pacient.) Naše země by tak garantovala svým občanům podobné právo na důstojnou smrt, jakému se již po desetiletí těší v Nizozemsku a nověji v Belgii, Lucembursku, Švýcarsku, Kanadě či některých státech USA. Návrh zákona není prvním pokusem o legalizaci eutanazie a asistovaného sebeusmrcení v Česku, autoři se proto podivují nedostatku kvalifikace, který v odborné diskusi někteří odpůrci asistované smrti prokazují. Plný text najdete na lidovky.cz.

O autorech 
Tomáš Hříbek (Filosofický ústav AV ČR): autor monografie Obrana asistované smrti (Academia 2021).
David Černý (Ústav státu a práva AV ČR): autor knihy Eutanazie a dobrý život (Filosofia 2022).
Adam Doležal (Ústav státu a práva AV ČR): autor knihy Eutanazie a rozhodnutí na konci života (Academia 2017).