underlineallarticles

Pesimismem proti melancholii

Nad pojetím melancholie v díle filosofa Waltera Benjamina se v kritickém čtrnáctideníku A2 zamýšlí Martin Ritter (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR).

Nad pojetím melancholie v díle filosofa Waltera Benjamina se v kritickém čtrnáctideníku A2 zamýšlí Martin Ritter (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR).

Text vznikl v rámci projektu Technika jako médium lidské existence: benjaminovská techno­-antropologie

https://lekarnapodstrani.com/