underlineallarticles

Nové centrum slibuje etickou expertízu s konkrétním společenským dopadem

O poslání vznikajícího špičkového vědeckého pracoviště, které má od příštího roku začít fungovat při Filosofickém ústavu Akademie věd, hovoří na ČRo Plus (v čase 17:34) filosof Petr Urban. Tzv. Centrum pro environmentální a technologickou etiku - Praha (CETE-P) se zaměří na etické otázky spojené s klimatickou změnou, environmentální krizí a s rozvojem nových technologií a umělé inteligence.

O poslání vznikajícího špičkového vědeckého pracoviště, které má od příštího roku začít fungovat při Filosofickém ústavu Akademie věd, hovoří na ČRo Plus (v čase 17:34) filosof Petr Urban. Tzv. Centrum pro environmentální a technologickou etiku - Praha (CETE-P) se zaměří na etické otázky spojené s klimatickou změnou, environmentální krizí a s rozvojem nových technologií a umělé inteligence.

Projekt, který je aktuálně před podpisem grantové smlouvy, financuje Evropská unie z prestižního programu Horizon Europe. Podpora je plánována na příštích pět let. Kromě potřebné expertízy v oblasti environmentální a technologické etiky se přínosy projektu mají odrazit na úrovni mezinárodního výzkumu, v rovině spolupráce s českými vysokými i středními školami, v lepším informování české veřejnosti založeném na současných poznatcích, ale i pokud jde o spolupráci s tvůrci veřejné politiky a legislativy ve zmíněných oblastech.

Mentorem při výběru badatelského týmu Centra pro environmentální a technologickou etiku - Praha (CETE-P) bude špičkový vědec, prof. Mark Coeckelbergh, který současně poskytne vědecké činnosti centra odbornou supervizi. Prof. Coeckelbergh má dlouholeté zkušenosti s poradenstvím řadě evropských institucí i z oblasti institucionálního rozvoje. Poslední jmenované by Filosofický ústav díky jeho přítomnosti rád zúročil.