underlineallarticles

Veřejný intelektuál Jan Hus

Málokdo se do českých a do značné míry i evropských dějin vepsal tak významně jako středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel Jan Hus. O dosahu jeho učení a snahách o zásadní reformu církve hovoří Martin Nodl z Centra medievistických studií při FLÚ AV ČR na ČRo Radiožurnál (v čase 12:22).

Málokdo se do českých a do značné míry i evropských dějin vepsal tak významně jako středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel Jan Hus. O dosahu jeho učení a snahách o zásadní reformu církve hovoří Martin Nodl z Centra medievistických studií při FLÚ AV ČR na ČRo Radiožurnál (v čase 12:22).