underlineallarticles

"Vědecké konference středověku" a co o nich (ne)víme

Jak probíhaly "vědecké konference středověku", čeho se týkaly, kdo se jich účastnil a co ovlivňovaly? O výzkumu tzv. kvodlibetů si s historikem filosofie Otou Pavlíčkem (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení, FLÚ AV ČR) povídala Martina Mašková na ČRo Plus (v čase 9:45). 

Jak probíhaly "vědecké konference středověku", čeho se týkaly, kdo se jich účastnil a co ovlivňovaly? O výzkumu tzv. kvodlibetů si s historikem filosofie Otou Pavlíčkem (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení, FLÚ AV ČR) povídala Martina Mašková na ČRo Plus (v čase 9:45).