underlineallarticles

Interview s Petrem Urbanem pro web Ethics of Care

Interview s dr. Petrem Urbanem (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) pro web Ethics of care si můžete přečíst ZDE.

Interview s dr. Petrem Urbanem (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) pro web Ethics of care si můžete přečíst ZDE.