underlineallarticles

Prof. Sommer laureátem Ceny ministra školství

Letošní Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací obdržel prof. Petr Sommer z Centra medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR, spolu s dr. Janem Kopeckým z Fyziologického ústavu AV ČR a doc. Rupertem Leitner a prof. Petrem Pyškem z Univerzity Karlovy. Cenu předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys ve čtvrtek 21. listopadu 2013 v sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

prof SommerProf. PhDr. Petr Sommer, DSc. působí v současnosti jako ředitel Centra medievistických studií a odborně se zaměřuje na archeologii středověku, církevní archeologii, jakož i duchovní kulturu středověku a její odraz v archeologických pramenech ve střední Evropě. Vedle řady odborných článků a studií v domácích a zahraničních periodikách připomeňme především jeho monografii Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve, Praha 2007.
V letech 2005-2011 vedl prof. Sommer kolektiv pracovníků na projektu „Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost (evropské souvislosti českého tématu)" v rámci programu podpory excelentního vědeckého výzkumu. V souladu se statutem programu bylo řešení tohoto projektu propojeno s projektem „Přemyslovci – budování českého státu a národa". Výsledkem práce uvedeného týmu je řada originálních publikací osvětlujících procesy etatizace střední Evropy a christianizace jejího obyvatelstva. Jako prvořadý výstup souvisejícího výzkumu je třeba uvést kolektivní monografii Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009. Prof. Sommer byl vedoucí týmu jejích autorů a vydal ji s Dušanem Třeštíkem a Josefem Žemličkou, za spolupráce dalších 35 autorů. Jedná se o publikaci mimořádného rozsahu a významu, shrnující desetiletí výzkumu středověkého státu a jeho společnosti, její christianizace a vzniku související kultury. Mezi vysoce hodnocené výsledky projektu patří dále mezinárodní kolektivní monografie Christianisation and the Rise of Christian Monarchy, ed. Nora Berend, Cambridge 2007, česky Christianizace a utváření křesťanské monarchie, Praha 2013. Prof. Sommer je společně s Dušanem Třeštíkem a Josefem Žemličkou spoluautorem části publikace věnující se christianizaci středověkých Čech a Moravy.