underlineallarticles

Prof. Erazim Kohák obdržel Řád Tomáše G. Masaryka

Při příležitosti státního svátku propůjčil 28. října 2013 prezident republiky Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva prof. Erazimu Kohákovi z Centra globálních studií při Filosofického ústavu AV ČR. Jde o další z řady ocenění, jichž se prof. Kohákovi dostalo v posledních letech.

V roce 2009 byl Erazim Kohák vyznamenán Čestnou medailí Akademie věd ČR De scientia et humanitate optime meritis, v roce 2010 obdržel za knihu Hearth and Horizont: Cultural Identity and Global Humanity in Czech Philosophy Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; v letošním roce se stal laureátem Ceny předsedy Akademie věd ČR za popularizaci výzkumu a získal též čestnou plaketu předsedy vlády za celoživotní dílo a přínos pro společnost.