underlineallarticles

Prof. Erazim Kohák obdržel vyznamenání za celoživotní dílo

Dovolujeme si oznámit, že prof. Erazim Kohák, který působí v Centru globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR, převzal dne 11. října 2013 z rukou premiéra Jiřího Rusnoka čestnou plaketu předsedy vlády za celoživotní dílo a přínos pro společnost. Prof. Kohák letos oslavil 80. narozeniny. Více informací ZDE.

Přední český medievista obdrží cenu na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která jej vybrala pro jeho vědecké výsledky v Česku i zahraničí. Prof. Šmahel se ve své badatelské práci věnuje obecné historii pozdního středověku, humanismu, renesanci a reformaci ve střední Evropě, dějinám středověkých univerzit, středověké ikonologii a ikonografii, jakož i studiu pozdněstředověkých doktrín a mentalit. Knihy a studie prof. Šmahela o dějinách husitství, Karlovy univerzity, lucemburského období, středověké filosofie a humanismu byly přeloženy do mnoha jazyků. Více informací ZDE.