underlineallarticles

Zemřel PhDr. Jaroslav Kohout

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 20. června 2013 zemřel ve věku 89 let pan PhDr. Jaroslav Kohout, někdejší vědecký pracovník Filosofického ústavu ČSAV. 

Jaroslav Kohout vystudoval ve druhé polovině čtyřicátých let obor filosofie-ruština na FF UK a po krátkém pedagogickém angažmá na reálném gymnáziu byl v roce 1950 komunistickým režimem odsouzen ke 12 letům vězení za velezradu; v roce 1960 byl amnestován a o osm let později rehabilitován. V šedesátých letech působil pod vedením Jana Patočky jako odborný pracovník Filosofického ústavu AV ČR. Po politicky motivované reorganizaci ústavu v roce 1970 byl propuštěn a pracoval jako redaktor nakladatelství, nadále se však účastnil bytových filosofických seminářů. Po roce 1990 se vrátil k výuce, nejprve na Pedagogické fakultě UK, posléze na nově zřízené Fakultě humanitních studií téže univerzity. Kromě publikací v odborných periodicích působil Jaroslav Kohout též jako překladatel, mimo jiné I. Kanta, A. Condorceta, G. Bachelarda, A. Schweitzera nebo K. R. Poppera.