underlineallarticles

Zemřel Josef Zumr (*1928-2024)

S hlubokou lítostí oznamujeme, že ve věku 96 let zemřel filosof, historik a překladatel Josef Zumr, dlouholetý vědecký pracovník Akademie věd ČR a někdejší ředitel Filosofického ústavu (1990-1992). Svou celoživotní práci zasvětil především dějinám filosofie a myšlení v českých zemích. Více

S hlubokou lítostí oznamujeme, že ve věku 96 let zemřel filosof, historik a překladatel Josef Zumr, dlouholetý vědecký pracovník Akademie věd ČR a někdejší ředitel Filosofického ústavu (1990-1992). Svou celoživotní práci zasvětil především dějinám filosofie a myšlení v českých zemích. 

PhDr. Josef Zumr, CSc. (*1928) byl dlouholetým vědeckým pracovníkem Akademie věd. Roku 1953 nastoupil jako aspirant do Kabinetu pro filosofii ČSAV, nově zřízeného pracoviště s posláním zpracovávat dějiny českého myšlení (pozdější Filosofický ústav ČSAV). Zde se Zumr věnoval českému herbartismu a estetickému formalismu. V letech 1959–1962 se s Robertem Kalivodou koncepčně a editorsky podílel na přípravě Antologie z dějin československé filosofie (1963). Jeho zásluhou se v šedesátých letech podařilo ve FÚ ČSAV navázat mezinárodní kontakty se zahraničními institucemi a individuálními badateli včetně polských (Kołakowski, Baczko, Kotarbiński) a jugoslávských filozofů (Vranicki). Když v roce 1974 Zumr musel z Akademie věd z politických důvodů odejít, dlouhá léta se živil jako překladatel na volné noze. Roku 1990 se pak mohl vrátit do obnoveného Filosofického ústavu AV ČR a v letech 1990–92 tam působil jako ředitel. Během tohoto působení došlo k rehabilitaci pracovníků, jimž bylo během normalizace znemožněno v této instituci vědecky pracovat.

Významná byla také Zumrova organizační činnost na počátku devadesátých let. Založil ústavní nakladatelství Filosofia, jež si časem vydobylo nezastupitelné místo na knižním trhu. Za Zumrova přispění také počátkem 90. let došlo k obnovení Ústavu TGM, zrušeného z politických důvodů v roce 1954. Zumr od roku 1990 působil jako dlouholetý předseda Kuratoria tohoto ústavu a popsal jeho osudy v samostatné knize Dějiny Ústavu T. G. Masaryka (2012). Josef Zumr svou dlouholetou odbornou činností významně obohatil naše poznání české filozofie a svými organizační aktivitami výrazně přispěl k tomu, že historiografie české filozofie se etablovala jako pevná součást výzkumného profilu Filosofického ústavu AV ČR.

Josef Zumr se zabýval dějinami české filozofie. Přestože těžištěm jeho práce byla tradice emancipačního myšlení 19. a 20. století, jeho tematický záběr zahrnoval také myšlenkové směry jako herbartismus, literárněvědní formalismus, marxismus, surrealismus či strukturalismus, ale také řadu cenných studií zabývajících se myšlenkami význačných postav české filozofie a kultury, jako jsou např. K. H. Mácha, Ladislav Klíma, T. G. Masaryk, Emanuel Chalupný, Josef Ludvík Fischer, Karel Teige, Karel Kosík, Jan Patočka či Robert Kalivoda. Zumr se přitom vždy pokoušel překračovat úzce vymezené hranice disciplín a organicky propojovat poznatky z estetiky, literární teorie, politické a sociální filozofie.

Zumrově celoživotní práci, zaměřené především na dějiny filosofie a myšlení v českých zemích, jsou věnovány texty Filosofického časopisu 1/2023, vydané u příležitosti jeho loňského životního jubilea. Čest jeho památce.

IMG 5597

Foto: FLÚ AV ČR 2023

 

https://lekarnapodstrani.com/