underlineallarticles

Jak vnímat Vladaře

Aktuální Filosofickou kavárnu na téma Jak vnímat Vladaře si nyní můžete přehrát ze záznamu na našem youtube kanáluHosty Kryštofa Boháčka byli tentokrát v kavárně Božská Lahvice překladatel Machiavelliho Vladaře Jan Bíba a překladatelka a teoretička politického myšlení novověku Hana Fořtová. Více

Aktuální Filosofickou kavárnu na téma Jak vnímat Vladaře si nyní můžete přehrát ze záznamu na našem youtube kanáluHosty Kryštofa Boháčka byli tentokrát v kavárně Božská Lahvice překladatel Machiavelliho Vladaře Jan Bíba a překladatelka a teoretička politického myšlení novověku Hana Fořtová. 

O Machiavellim se hovořilo nejen jako o mysliteli specifické krize Florentské republiky, ale především jako o originálním teoretikovi, který přinesl tři velmi aktuální témata. Prvním z nich je důraz na estetickou dimenzi politiky a na roli smyslového vnímání, které předchází – či nahrazuje – řeč jako hlavní prostředek politické komunikace. Druhým tématem je otázka sociálního konfliktu a jeho reprezentace jako předpokladu svobodné společnosti. Třetím tématem je problém oligarchie a snaha čelit tomuto věčnému nepříteli demokratických společností. Hosté se společně zamýšlejí nad tím, jakým průvodcem je nám Machiavelli dnes, v době fake news, influencerů a dominance sociálních médií.