underlineallarticles

Mezinárodní akademická unie má nového zástupce za ČR. Je jím historik filosofie Ota Pavlíček

Iniciovat a podporovat mezinárodní spolupráci na projektech v oblasti humanitních a společenských věd, jejichž rozsah přesahuje možnosti národních akademií, je dlouhodobě cílem Mezinárodní akademické unie (Union Académique Internationale – UAI). Novým delegátem jmenovala Akademická rada AV ČR na svém březnovém zasedání historika filosofie Otu Pavlíčka. Ten naváže na práci dosavadního zástupce za Českou republiku, komeniologa Jiřího Beneše, rovněž z Filosofického ústavu Akademie věd. Více

Iniciovat a podporovat mezinárodní spolupráci na projektech v oblasti humanitních a společenských věd, jejichž rozsah přesahuje možnosti národních akademií, je dlouhodobě cílem Mezinárodní akademické unie (Union Académique Internationale – UAI). Novým delegátem jmenovala Akademická rada AV ČR na svém březnovém zasedání historika filosofie Otu Pavlíčka. Ten naváže na práci dosavadního zástupce za Českou republiku, komeniologa Jiřího Beneše, rovněž z Filosofického ústavu Akademie věd.

Mezinárodní akademická unie se sídlem v Bruselu vznikla již v roce 1919 v Paříži. Její členskou základnu tvoří aktuálně přes sto institucí ze 63 zemí všech kontinentů. Platforma pomáhá vytvářet zejména rozsáhlé korpusy, kritické edice, slovníky či tematické encyklopedie, na nichž participují národní akademie a učené společnosti mnoha zemí.

Ústavy Akademie věd ČR se takto historicky podílejí na celé řadě projektů Unie. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR stojí například za projektem Latinitatis Medii aevi Lexicon Bohemorum neboli Slovníkem středověké latiny v českých zemích, který je součástí zastřešujícího projektu Medieval Latin Dictionaries. Totéž pracoviště připravilo i projekt Clavis monumentorum litterarum Bohemiae. Obdobně lze uvést i další mezinárodní spolupráce jako Corpus Vasorum Antiquorum, Moravia Magna, kterou řídí Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně nebo projekt Greek-Old Church Slavonic Lexicon-Index vedený Slovanským ústavem Akademie věd ČR. Otisk českých akademiků v humanitních a společenských vědách nesou i projekty jako Lexicon Iconographicum Mythologie Classicae, Corpus Philosophorum Medii Aevi nebo Corpus Humanisticarum Praefationum.