underlineallarticles

Odešla významná postava české filosofie profesor Milan Sobotka

Na vzdělance a filosofa Milana Sobotku (23. července 1927 až 22. března 2024), předního odborníka na německou klasickou filosofii vzpomíná v Deníku N Jan Kuneš. Milan Sobotka byl autorem mnoha monografií a článků z dějin evropské filosofie. Věnoval se především studiu Hegelovy filosofie, jeho zásluhou vycházely v nakladatelství Svoboda překlady děl autorů filosofické tradice, jako byli Leibniz, Schiller, Fichte či Kant. Do problémů a myšlenek německé klasické filosofie uvedl více než dvě generace studentů. Jeho odchod je pro český filosofický svět obrovskou ztrátou. Úmrtní oznámení

Na vzdělance a filosofa Milana Sobotku (23. července 1927 až 22. března 2024), předního odborníka na německou klasickou filosofii vzpomíná v Deníku N Jan Kuneš. Milan Sobotka byl autorem mnoha monografií a článků z dějin evropské filosofie. Věnoval se především studiu Hegelovy filosofie, jeho zásluhou vycházely v nakladatelství Svoboda překlady děl autorů filosofické tradice, jako byli Leibniz, Schiller, Fichte či Kant. Do problémů a myšlenek německé klasické filosofie uvedl více než dvě generace studentů. Jeho odchod je pro český filosofický svět obrovskou ztrátou. 

V poslední době se tento nestor české filosofie podílel na projektu Dějin politického myšlení editora Jiřího Chotaše. Se Sobotkovými kapitolami nedávno vyšel svazek III/2 Politické směry a myslitelé 19. století.  Spolu s Janem Kunešem dlouhá léta připravoval překlady a reedice překladů klasiků německé klasické filosofie, konkrétně Kanta (Kritika čistého rozumu a Kritika praktického rozumu) a Hegela (Fenomenologie ducha).

Foto: FLÚ AV ČR

milan sobotka