underlineallarticles

Mír v době environmentální krize: Téma výzkumnice Iwony Janicke hostující ve Filosofickém ústavu AV ČR

Dr. Iwona Janicka působí na Katedře estetiky a kultury na výzkumné univerzitě v dánském Aarhusu. Soustředí se na kontinentální filosofii 20. a 21. století, politickou, feministickou a environmentální filosofii. V Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu Akademie věd ČR bude spolupracovat na projektu zaměřeném na přehodnocení mírového konceptu v podmínkách 21. století, kdy mírotvorné aktivity ovlivňuje klimatická krize. Více. 

Dr. Iwona Janicka působí na Katedře estetiky a kultury na výzkumné univerzitě v dánském Aarhusu. Soustředí se na kontinentální filosofii 20. a 21. století, politickou, feministickou a environmentální filosofii. V Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu Akademie věd ČR bude spolupracovat na projektu zaměřeném na přehodnocení mírového konceptu v podmínkách 21. století, kdy mírotvorné aktivity ovlivňuje klimatická krize.

O projektu "Nové uchopení pojmu mír: Od sociální ontologie k politické ekologii"

Pojem míru je proslulý svou nepostižitelností. Ve filosofii byl tradičně definován pomocí negativa: mír je absence války. Ve snaze mír zachovat se filosofové odvolávali na vnější autoritu (Hobbes), národní stát (Hegel), povinnost (Kant) nebo právo na mír (Lock), a představovali si jej jako stav, který přichází automaticky po válečné aktivitě. Avšak pojímáme-li mír takto negativním a pasivním způsobem, zapomínáme často na konstruktivní úsilí, které mír, jako forma sociální soudržnosti a konstruktivního rozpouštění konfliktů, na společnost klade. Projekt si klade za cíl přehodnotit koncept míru pro 21. století v kontextu klimatické krize. Základní otázky, které si přitom klade, jsou: Jak ekologická krize mění naše pojetí míru, vezmeme-li v úvahu, že náš budoucí mír je závislý na stále ubývajících přírodních zdrojích? Jak nové technologie ovlivňují způsoby, jakými udržujeme mír? Jak se projevují nové představy o míru v uměleckých a kulturních produkcích? Bude kombinovat feministickou teorii míru, současnou environmentální filosofii, teorie radikální demokracie, fenomenologii a sociální ontologii za účelem zkoumání konstruktivních a pozitivních myšlenek míru. Výzkum se bude zabývat: 1) dopadem klimatické změny na naše definice míru v 21. století; 2) myšlenkou míru jako předurčující kolektivní aktivity ukotvené v konkrétních společenských praktikách; 3) významem stěžejních společenských hnutí při udržování míru dnes (etika péče, nenásilí, politika zranitelnosti).

O badatelce

Iwona Janicka

Dr. Iwona Janicka je autorkou knihy Theorizing Contemporary Anarchism. Solidarity, Mimesis and Radical Social Change (Bloomsbury Academic, 2017). Její aktuální knižní projekt zkoumá, jak přehodnotit politiku v kontextu změny klimatu. Její práce byly publikovány v časopisech jako Theory, Culture & Society, Philosophy Today, Textual Practice a SubStance.

Nedávné publikace:
“Reinventing the Diplomat: Stengers, Latour, Morizot”, Theory, Culture & Society 40.3 (2023), p. 23-40
“Processes of Translation: Bruno Latour's Heterodox Semiotics”, Textual Practice 37.6 (2023), p. 847-866
“Paradoxes of Equality: Jacques Rancière’s Politics and Nonhumans”, Parrhesia: A Journal of Critical Philosophy 38 (2023), p. 166-189
“The Janus Face of Cosmopolitics: The Concept of Universality in Isabelle Stengers and Bruno Latour” (forthcoming in Philosophy Today 68.3, Summer 2024)
"Coarticulation: Mutual Transformation in Human and Nonhuman Relations" (forthcoming in SubStance, Summer 2024)