underlineallarticles

Za Komenským a do nové divočiny. Začínají stáže Otevřené vědy 2024

Na dobrodružnou cestu za poznáním se s lektory Filosofického ústavu Akademie věd vydají v letošním roce čtyři středoškoláci a středoškolačky. Tzv. novou divočinu – konkrétně bývalý vojenský a industriální prostor Ralsko v Libereckém kraji – podrobí dalšímu eko-fenomenologickému zkoumání Anna Domkařová, Sylvestr Makov a Šárka Synovcová. Věnovat se jim přitom bude interdisciplinární tým lektorů pod vedením Martina Nitscheho. Komentovaná četba méně známých spisů J. A. Komenského pod vedením komenioložky Lenky Řezníkové čeká naopak na studenta Tomáše Barocha. Během stáže se bude moci seznámit s hlavními aspekty současného výzkumu života a díla významného raně novověkého učence. Více

Na dobrodružnou cestu za poznáním se s lektory Filosofického ústavu Akademie věd vydají v letošním roce čtyři středoškoláci a středoškolačky. Tzv. novou divočinu – konkrétně bývalý vojenský a industriální prostor Ralsko v Libereckém kraji – podrobí dalšímu eko-fenomenologickému zkoumání Anna Domkařová, Sylvestr Makov a Šárka Synovcová. Věnovat se jim přitom bude interdisciplinární tým lektorů pod vedením Martina Nitscheho. Komentovaná četba méně známých spisů J. A. Komenského pod vedením komenioložky Lenky Řezníkové čeká naopak na studenta Tomáše Barocha. Během stáže se bude moci seznámit s hlavními aspekty současného výzkumu života a díla významného raně novověkého učence. 

Více o programu Otevřená věda

Více o stážích 2024 ve Filosofickém ústavu AV ČR:

Martin Nitsche
Nová divočina v perspektivě eko-fenomenologie

Stáž je věnována filosoficko-estetickému výzkumu nové divočiny, tedy divoké přírody, která zarůstá oblasti dříve intenzivně využívané člověkem a nyní opuštěné. Konkrétně se zaměří na post-militaristickou a post-industriální krajinu bývalého vojenského prostoru Ralsko v Libereckém kraji. Nová divočina člověku ukazuje limity zavedeného, na pokrok orientovaného a antropocentrického, myšlení. Ne-lidská příroda přerůstající lidské betonové a železné krajiny zve člověka k setkání a k proměně myšlení. V perspektivě tzv. eko-fenomenologie se stáž zaměří na výzkum právě této transformativní hodnoty nové divočiny. Nová divočina člověku ukazuje limity zavedeného, na pokrok orientovaného a antropocentrického, myšlení. Ne-lidská příroda přerůstající lidské betonové a železné krajiny zve člověka k setkání a k proměně myšlení. Interdisciplinární tým lektorů metodologicky integruje filosofii, fenomenologii, estetiku, antropologii a krajinnou ekologii.

Stážisté/tky: Anna Domkařová (Akademické gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky), Sylvestr Makov (Gymnázium Špitálská), Šárka Synovcová (Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice)

---

Lenka Řezníková
Úvod do komenologie
Cílem stáže je seznámit studenta s hlavními aspekty současného výzkumu života a díla J. A. Komenského na základě komentované četby zejména méně známých spisů tohoto významného raně novověkého učence (z oblasti historiografie, přírodních věd, encyklopedismu, didaktiky, konsolační literatury, korespondence ad.) a sekundární literatury. Student bude názorně uváděn do metod vědeckého výzkumu a naučí se pracovat s některými digitálními nástroji užívanými v současných humanitních vědách.

Stážista: Tomáš Baroch, Gymnázium Hořovice

 

Free ebooks Library zlibrary project