underlineallarticles

Ceny za popularizaci Filosofického ústavu 2023

Popularizace filosofie a příbuzných humanitních věd zejména mezi mladými lidmi a vysokoškolskými studenty patří k základním posláním Filosofického ústavu ve vztahu k veřejnosti. Za nadšení a vytrvalost v tomto ohledu byli letos ředitelem ústavu odměněni cenou za popularizaci pracoviště Pavel Arazim, Karolína Chundelová a Jan Kremer. Blahopřejeme. Více

Popularizace filosofie a příbuzných humanitních věd zejména mezi mladými lidmi a vysokoškolskými studenty patří k základním posláním Filosofického ústavu ve vztahu k veřejnosti. Za nadšení a vytrvalost v tomto ohledu byli letos ředitelem ústavu odměněni cenou za popularizaci pracoviště Pavel Arazim, Karolína Chundelová a Jan Kremer.

Cena za popularizaci Filosofického ústavu AV ČR je udělována každoročně ředitelem pracoviště. Ze šesti nominovaných byli letos vybráni tři ocenění:

Pavel Arazim
K tématům, která jsou dlouhodoběji předmětem zájmu Pavla Arazima z Oddělení logiky, patří filosofie jazyka, konspirační teorie a argumentační fauly. Pro Asociaci učitelů občanské výchovy „Občankáři“ natočil přednášku „Filosofie jazyka a konspirační teorie“ a podílí se také na přípravě dalších studijních materiálů, které mají pomoci pedagogům při výuce. Spolupracoval na projektu „NEZkreslená věda.“ V rámci Týdne Akademie věd přednášel o životě pravidel v čase podle Bergsona a Wittgensteina s důrazem na otázku manželství a jeho vnímání jako svazku jednoho muže a jedné ženy. Pro studenty gymnázií přednáší o argumentačních faulech pohledem analytické filosofie jazyka.

Karolína Chundelová
Dlouhodobě podporuje a rozvíjí možnosti spolupráce se středními školami. Vytipovává vhodná témata a zajišťuje přednášky vědeckých pracovníků pro studenty, rozšiřuje databázi spolupracujících pedagogů a další příležitosti pro spolupráci vzdělávacího charakteru. Ve Filosofickém ústavu zajišťuje projekt Otevřená věda, do něhož se za poslední tři roky přihlásilo bezmála padesát stážistek a stážistů. Koordinuje přípravu vzdělávacích balíčků pro Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s. Pracuje na průběžné aktualizaci nabídky aktivit pro střední školy, která již vydá na celkem objemnou brožuru... Stáhnout si ji můžete zde: https://www.flu.cas.cz/.../verejne/jine/2022/FLU_brozura.pdf   

Jan Kremer
Zabývá se společnými průniky historických digitálních her s historickou kulturou a zaměřuje se na jejich analýzu. Hry z perspektivy historie, didaktiky, muzeologie, ale také např. jako předmět zájmu nacionalistických a xenofobních ideologií pojednal spolu s dalšími odborníky na konferenci Central and Eastern European Historical Games, kterou uspořádal koncem loňského roku. Jeho interaktivní prezentace během Týdne Akademie věd vzbudila zájem veřejnoprávních médií. Spolupracoval na přípravě tematického čísla popularizační revue Dějiny a současnost 2023/1, kam přispěl článkem o reprezentaci holokaustu a nacismu v digitálních hrách. Pro festival Hvězdy filosofie 2022 připravil workshop Historické hry naživo. Na pozvání přednesl řadu přednášek na vysokých i středních školách. Pravidelně pořádá komentované prohlídky v Sázavském klášteře po stopách hry Kingdom Come: Deliverance a stejné téma prezentoval také v rámci cyklu (Za)hradních slavností na hradě Pirkštejn.

 Pavel Arazim                                                                               Karolína Chundelová                                          Jan Kremer

 arazim   AV portrety web 16   juk01