underlineallarticles

Výzkum Martina Zacha podpořil prestiž české vědy v zahraničí

Za mimořádné výsledky výzkumů zasahujících do oblasti medicíny, informatiky, biologie a filozofie dnes ocenila předsedkyně Akademie věd šest vědců a vědkyň. Mezi oceněnými je i Martin Zach z Filosofického ústavu, který přinesl nový pohled na vědecké modelování mechanismů v nádorové imunologii. Více

Za mimořádné výsledky výzkumů zasahujících do oblasti medicíny, informatiky, biologie a filozofie dnes ocenila předsedkyně Akademie věd šest vědců a vědkyň. Mezi oceněnými je i Martin Zach z Filosofického ústavu, který přinesl nový pohled na vědecké modelování mechanismů v nádorové imunologii. 

Jeho článek věnovaný Komplementární teorii vědeckého modelování: Modelování mechanismů v nádorové imunologii otiskl nejprestižnější časopis v oboru filozofie vědy – The British Journal for the Philosophy of Science – a je vůbec prvním případem, kdy se někomu s českou afiliací podařilo v tomto časopise s osmdesátiletou historií publikovat výsledky svého výzkumu.

Foto: AV ČR

01 cena avcr 2023 11 27 Ceny Akademie ved fulllres 76 2023 11 27 Ceny Akademie ved fulllres 83

 

Na základě detailního rozboru příkladu z oblasti nádorové imunologie článek představuje nové, originální pojetí vědeckého modelování. Kombinuje přitom hned několik výzkumných metod: vychází z podrobné analýzy vědeckých a filozofických odborných článků, zúčastněného pozorování v imunologické laboratoři a rozhovorů s imunology. Poznatky lze dále využít pro nastínění způsobu, jak překlenout určitý rozkol mezi teoretickými a experimentálními přístupy k vědě.

Filosofická literatura doposud charakterizovala modelování jako proces, při kterém se konstruuje modelový systém. Tento modelový systém se následně zkoumá namísto cílového systému, a nakonec se porovná s cílovým systémem. Oproti tomuto standardnímu pojetí článek detailně představuje praktiky modelování, které se standardnímu pojetí vymykají a které jsou charakteristické pro experimentální laboratorní výzkum. Podle tohoto komplementárního pojetí vědci nejprve zkoumají množinu experimentálních systémů a výsledky výzkumu integrují do konceptuálního modelu. Článek dále porovnává tyto dva modelovací přístupy z hlediska ontologických a epistemologických závazků. Tento výsledek představuje jistý průlom ve filosofii vědeckého modelování, což je téma, které patří mezi hlavní témata filosofie vědy posledních zhruba třiceti let. 

Více o Cenách AV ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.