underlineallarticles

Stážistky z Filosofického ústavu obhájily 1. místo na konferenci Otevřené vědy

Desítky zajímavých témat, jimž se věnovali během svých stáží na pracovištích Akademie věd ČR, prezentovali v minulém týdnu studenti a studentky středních škol na konferenci programu Otevřená věda. V kategorii humanitních a společenských věd porotu nejvíce zaujala prezentace Anny Balcarové a Anny Domkařové na téma Inteligence jako filozofický problém. Stáž absolvovaly v Archivu Jana Patočky při FLÚ AV ČR pod vedením lektorů Jana Freie a Pavla Sladkého. Více

Desítky zajímavých témat, jimž se věnovali během svých stáží na pracovištích Akademie věd ČR, prezentovali v minulém týdnu studenti a studentky středních škol na konferenci programu Otevřená věda. V kategorii humanitních a společenských věd porotu nejvíce zaujala prezentace Anny Balcarové a Anny Domkařové na téma Inteligence jako filozofický problém. Stáž absolvovaly v Archivu Jana Patočky při FLÚ AV ČR pod vedením lektorů Jana Freie a Pavla Sladkého. 

V kategorii humanitních a společenských věd zaznělo ve čtvrtek 23. listopadu 2023 v prostorách konferenčního centra Fyzikálního ústavu AV ČR celkem 24 příspěvků od 44 středoškoláků. Jejich prezentaci a výsledky hodnotili porotci Eva Doležalová z Historického ústavu AV ČR, Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český AV ČR a Jan Mařík z pražského Archeologického ústavu AV ČR.

Vítězky v dané kategorii, studentky Anna Balcarová a Anna Domkařová, se při stáži seznámily se základními rysy filosofie Jana Patočky prostřednictvím četby a interpretace jeho studií. Vedle toho se mohly zapojit do různých fází ediční přípravy jeho dosud nevydaných textů. Postupně z toho vykrystalizovalo, že se rozhodly prozkoumat z filozofického pohledu pojem inteligence.

Vítězná stáž v Archivu Jana Patočky. Foto: FLÚ AV ČR

01 02 03

Druhé místo vybojovaly studentky Marie Křivánková a Valentýna Mikutová, které zpracovávaly téma Osvojování emočních slov u dětí. Lektorkou byla Nikola Paillereau v Psychologickém ústavu AV ČR.

Třetí místo získali Barbora Šídová, Jiří Mareth a Jakub Szkandera za stáž s názvem Experimentální archeologie – testování nástrojů k drcení a mletí, jíž se věnovali pod vedením lektora Jaroslava Řídkého z pražského Archeologického ústavu AV ČR.

Porota nad rámec prvních tří cen vyhlásila ještě dvě speciální „Ceny poroty“. První z nich si vysloužila dvojice Magdaléna Musilová s Tomášem Klímou, kteří se v brněnském Ústavu geoniky AV ČR zabývali stáží na téma Citizen science a její role v českém a zahraničním výzkumu. Lektorem byl Jakub Trojan.

Druhou cenu poroty si odnesla trojice Ivana Kleinerová, Daniela Nosková a Marie Glasová, která se celý letošní rok zabývala stáží s názvem Experimentální středověk. Pod vedením Dany Dvořáčkové z Historického ústavu AV ČR získávaly dovedností, techniky a znalosti, které znali naši předci ve středověku (například textilní techniky karetkování, tkaní či předení, pěstování rostlin středověkým způsobem nebo dobové technologie zpracování potravin).

Vyzkoušet si, jak se dělá věda, chce rok od roku více stále více středoškoláků. Nadaní mladí lidé, kteří chtějí věnovat svůj čas nejen školním aktivitám, navštěvují stáže v Akademii věd ČR, kde se jim věnují vědkyně a vědci. Studentské stáže jim umožňuje program Otevřená věda. Letošní absolventi představili výsledky svého bádání na stážích na závěrečné studentské konferenci, jež proběhla ve dnech 22. až 24. listopadu 2023 v budově Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze.

Více o konferenci OTEVŘENÁ VĚDA

---

Letošní OTEVŘENÁ VĚDA ve Filosofickém ústavu

Ve Filosofickém ústavu se letos do programu otevřená věda zapojilo 12 studentek a studentů pod vedením pěti lektorek a lektorů. Zaměřili se přitom nejen na oblast filosofie, ale také na historii či dějiny umění. 

Takzvanou novou divočinu, tedy divokou přírodu, která zarůstá opuštěné oblasti dříve intenzivně využívané člověkem, podrobily filosoficko-estetickému výzkumu stážistky Nela Štěpánková, Šárka Synovcová, Klára Klimasová. Stáž vedl Martin Nitsche z Oddělení současné kontinentální filosofie.

Jan Frei a Pavel Sladký z Archivu Jana Patočky seznámili studentky Annu Balcarovou a Annu Domkařovou se základními rysy Patočkovy filosofie prostřednictvím četby a interpretace několika jeho studií.

Studentky Jana Uglickich, Karolína Švecová a Jolana Hůlová se pod vedením Adély Ebersonové z Centra medievistických studií zabývaly knižní kulturou v českých zemích v období středověku.

Lenka Řezníková z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku se spolu s Kryštofem Kalvachem věnovali četbě a interpretaci rukopisných historických textů historiografa Jednoty bratrské Jana Jafeta (zemř. 1614).

Jak fungovala středověká malířská dílna v našem prostředí ve 14. století přiblížila svým studentkám Viktorii Hadové, Rút Albrechtové a Leontýně Bucharové lektorka Barbora Uchytilová z Centra medievistických studií.