underlineallarticles

Gregg Lambert hostujícím profesorem ve Filosofickém ústavu

Gregg Lambert působí na Syracuse University v americkém státě New York. Je profesorem humanitních věd na College of Arts and Sciences, zakládajícím ředitelem The SU Humanities Center a hlavním řešitelem Central New York Humanities Corridor, což je společná výzkumná síť mezi Syracuse University, Cornell University a University of Rochester. Ve Filosofickém ústavu se bude věnovat zejména práci na projektu „Perpetual Peace“, který realizuje ve spolupráci s Oddělením současné kontinentální filosofie. Více

Gregg Lambert působí na Syracuse University v americkém státě New York. Je profesorem humanitních věd na College of Arts and Sciences, zakládajícím ředitelem The SU Humanities Center a hlavním řešitelem Central New York Humanities Corridor, což je výzkumná síť spolupráce mezi Syracuse University, Cornell University a University of Rochester financovaná nadací Mellon Foundation. Ve Filosofickém ústavu se bude věnovat zejména práci na projektu „Perpetual Peace“, který realizuje ve spolupráci s Oddělením současné kontinentální filosofie.

Cílem projektu je revize vyhlídek na mír mezi národy v 21. století. Realizuje se formou konferencí, výstav, přednášek atp. organizovaných kolem klasického textu Immanuela Kanta „K věčnému míru“ (1795)."

Gregg Lambert mezinárodně proslul zejména svými odbornými spisy o kritické teorii a filmu, současné univerzitě, barokních a novobarokních kulturních dějinách a zejména svou prací o filozofech Gillesi Deleuzem a Jacquesu Derridovi.

Více o Greggu Lambertovi 
Více o Perpetual Peace Project 

Přednášky Gregga Lamberta ve Filosofickém ústavu AV ČR:
The Creation of Concepts: Freud, Kant, Deleuze | PUSTIT 

An Old Question Raised Again: Is War Merely the Continuation of Politics? | PUSTIT