underlineallarticles

Podporujeme výstražnou stávku

Vedení Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., a Rady pracoviště vyjadřují podporu kolegům a kolegyním na českých a moravských vysokých školách, kteří upozorňují na nedůstojnou výši tarifních mezd zejména na fakultách humanitního a společenskovědního zaměření.

Vedení Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i., a Rady pracoviště vyjadřují podporu kolegům a kolegyním na českých a moravských vysokých školách, kteří upozorňují na nedůstojnou výši tarifních mezd zejména na fakultách humanitního a společenskovědního zaměření.

20230328 151944

https://lekarnapodstrani.com/