underlineallarticles

Filosof Matyáš Havrda mezi deseti vědci, kteří převezmou prestižní titul „doktor věd“

Ve dvoraně Knihovny Akademie věd převezme dnes z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové diplomy vědeckého titulu „doktor věd“ 10 jeho nových nositelů. Mezi oceněnými je i pracovník Filosofického ústavu Akademie věd ČR Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D., DSc. Více.

Ve dvoraně Knihovny Akademie věd převezme dnes z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové diplomy vědeckého titulu „doktor věd“ 10 jeho nových nositelů. Mezi oceněnými je i pracovník Filosofického ústavu Akademie věd ČR Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D., DSc. 

V České republice je vědecký titul DSc. nejvyšší vědeckou hodností v profesní kariéře vědce. Vědecké osobnosti dostávají tento prestižní titul jako výraz jejich zvláště vysoké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost.

Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D., DSc. je renomovaným a mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru antické filosofie jakožto součásti klasických studií, s přesahy do antické řecké literatury, filosofie raného křesťanství a dějin medicíny. Vědecký titul „doktor filologických věd“ obhájil před komisí Klasická studia s disertací nazvanou „Galen's Method of inquiry and proof: studies on ancient foundations of rational medicine“.

Celá tisková zpráva

IMG 6354