underlineallarticles

Vzniká nová knižní řada nakladatelství Brepols věnovaná intelektuální praxi pozdně středověkých a raně novověkých univerzit

Nová řada nakladatelství Brepols IPAIntellectual Practice and Thought at Late Medieval And Early Modern Universities, spravovaná výzkumnou skupinou ERC-ACADEMIA/TRIPTIC-EU, se zaměřuje na dějiny myšlení a akademické praxe na středověkých a raně novověkých univerzitách ve 14. – 16. století. Důraz klade na filosofii a přírodní vědy, včetně související univerzitní výuky, odborných debat a disputací. Editorem řady je Ota Pavlíček z FLÚ AV ČR, vedoucí výzkumného projektu ERC ACADEMIA spadající pod výzkumnou skupinu TRIPTIC-EU věnovanou mezioborovému zkoumání filozofické, textové a intelektuální kultury na starších univerzitách. Řada je plně recenzovaná a návrhy na knižní projekty jsou vítány. Více

Nová řada nakladatelství Brepols IPAIntellectual Practice and Thought at Late Medieval And Early Modern Universities, spravovaná výzkumnou skupinou ERC-ACADEMIA/TRIPTIC-EU, se zaměřuje na dějiny myšlení a akademické praxe na středověkých a raně novověkých univerzitách ve 14. – 16. století. Důraz klade na filosofii a přírodní vědy, včetně související univerzitní výuky, odborných debat a disputací. Editorem řady je Ota Pavlíček z FLÚ AV ČR, vedoucí výzkumného projektu ERC ACADEMIA spadající pod výzkumnou skupinu TRIPTIC-EU věnovanou mezioborovému zkoumání filozofické, textové a intelektuální kultury na starších univerzitách.

Z geografického hlediska cílí nová knižní řada na místa vzniku „nových“ evropských univerzit středověku a raného novověku, na vztahy mezi nimi a dalšími intelektuálními centry jako Paříž nebo Oxford. Chronologicky pak chápe intelektuální historii tohoto období jako něco kontinuálního, bez umělých dělení. S postupujícím výzkumem pojmy jako pozdní středověk, raný novověk, renesance, scholastika, humanismus nebo reformace nacházejí nové významy a stávají se prostupnými a plastickými, tak jak se mezi nimi stírají kdysi ostře vymezené rozdíly.

Metodicky je IPA otevřená různým přístupům a mezioborovosti. Umožní vydávání monografií, případových studií doprovázených vydáním latinských textů, katalogů textových korpusů nebo editovaných svazků. Celkově je cílem série vytvořit platformu pro publikování vědeckého výzkumu zkoumajícího intelektuální praxi, proces vzniku znalostí a jejich šíření v Evropě (včetně studia málo známých a neprobádaných středověkých a raně moderních rukopisů).

Řada je plně recenzovaná a návrhy na knižní projekty jsou vítány. Více na stránce Brepols