underlineallarticles

Komenského díla budou nově vycházet v němčině

Podpisem smlouvy o spolupráci dnes (5. září) stvrdili vznik velkého česko-německého projektu zástupci Filosofického ústavu Akademie věd ČR, Deutsche Comenius Gessellschaft a Comenius-Forschungsstelle (Alanus Hochschulle). Díla Jana Amose Komenského začnou díky tomu vycházet v nových německých překladech. Více 

Podpisem smlouvy o spolupráci dnes (5. září) stvrdili vznik velkého česko-německého projektu zástupci Filosofického ústavu Akademie věd ČR, Deutsche Comenius Gessellschaft a Comenius-Forschungsstelle (Alanus Hochschulle). Díla Jana Amose Komenského začnou díky tomu vycházet v nových německých překladech.

Za českou stranu se schůzky zúčastnili spolu s ředitelem Filosofického ústavu Ondřejem Ševečkem také zástupci Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek a Martin Steiner. Německou Deutsche Comenius Gessellschaft zastupoval Uwe Voigt a Comenius-Forschungsstelle (Alanus Hochschulle) Andreas Lischewski.

01 02 03