underlineallarticles

Průkopnický projekt Petra Pavlase prozkoumá počátky novověkého encyklopedismu

V letošní soutěži excelentního "hraničního výzkumu" ERC CZ získal grantovou podporu projekt TOME intelektuálního historika Petra Pavlase z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu Akademie věd České republiky. TOME, spolu s dalšími 18 projekty napříč všemi vědními oblastmi, uspěl v konkurenci celkem 29 návrhů, které v loňském roce postoupily do závěrečného kola hodnocení v soutěžích ERC Evropské komise. Více o projektu

V letošní soutěži excelentního "hraničního výzkumu" ERC CZ získal grantovou podporu projekt TOME intelektuálního historika Petra Pavlase z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu Akademie věd České republiky. TOME, spolu s dalšími 18 projekty napříč všemi vědními oblastmi, uspěl v konkurenci celkem 29 návrhů, které v loňském roce postoupily do závěrečného kola hodnocení v soutěžích ERC Evropské komise.

TOME je průkopnickým projektem zkoumajícím evoluci kognitivních metafor, tedy mentálních obrazů chápaných jako sémantické entity na pomezí jazyka a myšlení, v obsáhlém digitalizovaném korpusu latinských filosofických, teologických a vědeckých textů mezi reformací a osvícenstvím (1517-1716). Cílem projektu TOME je s využitím lidské i umělé inteligence prozkoumat vzorce a klíčové momenty vývoje vybraných metaforik z 10 zdrojových sémantických domén: (1) kniha/písmo/řeč, (2) aritmetika/geometrie, (3) mechanika/řemesla, (4) hudba/divadlo/hra, (5) architektura/stavebnictví, (6) zemědělství/zahradnictví, (7) rodina/gender, (8) tělo, (9) vnímání, (10) pohyb.

Hypotézou projektu je, že raně novověká kulturní a sémantická evoluce metafor, jakými byly například "mysl je kniha", "poznání je kruh", "pravda je dcera" či "výuka je setba", byla významným faktorem vzniku některých kulturních idejí klíčových pro moderní teorii poznání a filosofickou pedagogiku. Jednou z těchto klíčových kulturních idejí je ENCYKLOPEDIE.

Multidisciplinární a mezinárodní řešitelský tým projektu TOME zahrnuje intelektuální historiky, novolatinské filology i komputační experty. Projekt podpořený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy více než 16 mil. Kč startuje již 1. září 2023 a potrvá dva roky (s výhledem možného navázání pětiletým projektem ERC Consolidator).

Foto: Jana Plavec

2022 09 27 Petr Pavlas FLU web 22