underlineallarticles

Etika a politika umělé inteligence

Rizika a hlavní výzvy pohledem předního světového odborníka Marka Coeckelbergha. Co znamená využití umělé inteligence pro budoucnost našich demokracií? Jaká etická a politická rizika obnáší kontrola nad vývojem umělé inteligence v rukou několika nejmocnějších globálních firem? Naučí nás umělá inteligence a klimatická změna dívat se na tyto výzvy z širšího než jen lidského hlediska? Více

Rizika a hlavní výzvy pohledem předního světového odborníka Marka Coeckelbergha. 

Co znamená využití umělé inteligence pro budoucnost našich demokracií? Dokážeme si před ní zachovat autonomii? Kdo ponese odpovědnost, když se něco pokazí? Jaká etická a politická rizika obnáší kontrola nad vývojem umělé inteligence v rukou několika nejmocnějších globálních firem? Naučí nás umělá inteligence a klimatická změna dívat se na tyto výzvy z širšího než jen lidského hlediska?

Klíčové otázky, spojené s etickými a politickými dopady rostoucího vlivu umělé inteligence, představí veřejnosti přední odborník na etické výzvy současných technologií Mark Coeckelbergh z Centra pro environmentální a technologickou etiku - Praha. Jeho přednáška v anglickém jazyce se uskuteční
1. června od 16 hodin v budově Akademie věd, Národní 3, Praha (sál 206). Uzavře ji symbolický křest nové Coeckelberghovy knihy Etika umělé inteligence (Filosofia, 2023), která právě vychází v českém překladu Sylvy Ficové. Knihu bude možné na místě zakoupit.

---- 

Prof. Dr. Mark Coeckelbergh je řádným profesorem filosofie médií a technologií na Katedře filosofie Vídeňské univerzity a působí jako garant výzkumného Centra pro environmentální a technologickou etiku - Praha při Filosofickém ústavu AV ČR. Je hostujícím profesorem na WASP-HS a na univerzitě v Uppsale. Zaměřuje se na etiku a technologie, zejména na robotiku a umělou inteligenci. Je členem různých subjektů, které podporují tvorbu politik v oblasti robotiky a umělé inteligence, například expertní skupiny Evropské komise na vysoké úrovni pro umělou inteligenci, Rakouské rady pro robotiku a umělou inteligenci a Rakouské poradní rady pro automatizovanou mobilitu. Je autorem 17 filozofických knih a mnoha článků. Podílí se na několika národních a evropských výzkumných projektech v oblasti umělé inteligence a robotiky.

Centrum pro environmentální a technologickou etiku - Praha (CETE-P) vzniklo v lednu 2023 díky úspěchu Filosofického ústavu AV ČR v grantové výzvě ERA Chairs, která je součástí prestižního evropského programu Horizon Europe zaměřeného na financování výzkumu a inovací. Zaměří se na výzkum etických problémů spojených se změnou klimatu, vývojem umělé inteligence a nových technologií. Jeho cílem je pomoci při rozvoji potřebných veřejných politik ve zmíněných oblastech a přispět k informované veřejné diskusi.

Tisková zpráva ke stažení