underlineallarticles

K životnímu jubileu Josefa Zumra

Významné životní jubileum filosofa, historika a překladatele Josefa Zumra (*1928), připomnělo včerejší slavností setkání ve Filosofickém ústavu AV ČR, kde během svého života opakovaně působil, mimo jiné i jako ředitel. Josefu Zumrovi a jeho celoživotní práci, zaměřené především na dějiny filosofie a myšlení v českých zemích, se věnuje i speciální část právě vycházejícího Filosofického časopisu. Více

Významné životní jubileum filosofa, historika a překladatele Josefa Zumra (*1928), připomnělo včerejší slavností setkání ve Filosofickém ústavu AV ČR, kde během svého života opakovaně působil, mimo jiné i jako ředitel. Josefu Zumrovi a jeho celoživotní práci, zaměřené především na dějiny filosofie a myšlení v českých zemích, se věnuje i speciální část právě vycházejícího Filosofického časopisu

Texty k jubileu Josefa Zumra:

J. Tomeš: Ve stopách TGM
R. Kanda: „Člověk se nemůže odpárat od epochy.“ Bohumil Hrabal a světový názor
R. Kalivoda, J. Zumr: „Milý Pepíku“ (Z korespondence Roberta Kalivody a Josefa Zumra)
R. Kanda: Bibliografie Josefa Zumra (od roku 1998 do roku 2022)


Fotografie ze slavnostního setkání. Foto: FLÚ AV ČR

01 03 02

04 00 IMG 5640