underlineallarticles

Společné usnesení ředitelek a ředitelů pracovišť Akademie věd ČR z oblasti humanitních a společenských věd ke kritické situaci v odměňování pracovníků a pracovnic v humanitních a společenskovědních oborech

Sedmnáct ředitelů a ředitelek pracovišť Akademie věd ČR z oblasti humanitních a společenských věd se ve společném usnesení obrátilo na ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou s žádostí o řešení neúnosné mzdové a finanční situace v oblasti výzkumu (nejen) v humanitních a společenských vědách. Zároveň deklarovalo plnou připravenost k aktivní spolupráci při hledání možného řešení. Více

Sedmnáct ředitelů a ředitelek pracovišť Akademie věd ČR z oblasti humanitních a společenských věd se ve společném usnesení obrátilo na ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou s žádostí o řešení neúnosné mzdové a finanční situace v oblasti výzkumu (nejen) v humanitních a společenských vědách. Zároveň deklarovalo plnou připravenost k aktivní spolupráci při hledání možného řešení.

Ředitelé a ředitelky zmíněných institucí tak navázali na několik nedávných iniciativ, které upozorňují na dlouhodobé a systémové nedostatky v oblasti financování vědy a výzkumu i vysokého školství a zdůrazňují jejich negativní dopady na odměňování vysokoškolských pedagogů, vědců a výzkumných pracovníků a pracovnic působících v humanitních a společenskovědních oborech.

Příjmy zaměstnanců a zaměstnankyň veřejných výzkumných institucí z oblasti humanitních a společenských věd patří dlouhodobě k nejnižším a neodpovídají celostátnímu průměru vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a pracovnic. Vědeckovýzkumný potenciál České republiky je přitom pro další rozvoj země klíčový a odvíjí se od něj konkurenceschopnost v regionálním i mezinárodním kontextu, včetně schopnosti úspěšně čelit aktuálním společenským výzvám.

Příloha: SPOLEČNÉ USNESENÍ ŘEDITELŮ A ŘEDITELEK PRACOVIŠŤ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Z OBLASTI HUMANITNÍCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD