underlineallarticles

Grantová Agentura ČR zveřejnila vítězné výzkumné projekty pro rok 2023

Mezi standardními projekty, které získají od nového roku podporu na dobu příštích tří let, je sedm z Filosofického ústavu AV ČR. Osmý úspěšně podpořený projekt je z kategorie Junior Star. Vítězné projekty uvádíme zde.

Mezi standardními projekty, které získají od nového roku podporu na dobu příštích tří let, je sedm z Filosofického ústavu AV ČR. Osmý úspěšně podpořený projekt je z kategorie Junior Star. Vítězné projekty uvádíme níže:

Standardní projekty

  • Genealogie československého stalinismu 1929–1953: konceptualizace, reprezentace, komunikace - doc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D.

  • Morální argumentace u Jana Caramuela z Lobkovic v kontextu probabilismu - Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. 

  • Spor Viklefa a jeho 45 článků v evropské perspektivě - Mgr. Dušan Coufal, Ph.D.

  • Učenecké publikační strategie a korespondenční sítě pobělohorských českých zemí (1622 - 1667) - Mgr. Iva Lelková, Ph.D. 

  • VÝZNAM JAKO OBJEKT - PRINCIPY SÉMANTICKÝCH TEORIÍ - prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. 

  • Vědění a pochybování: tradice britské epistemické logiky v pozdním středověku - Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.

  • Věrohodné lékařství: Galénova metoda zkoumání a důkazu - Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.

Projekt Junior Star

  • Normalizace a vznik: Přehodnocení dynamiky matematiky Případ Prahy v první polovině 19. století - Elías Fuentes Guillén

Seznam podpořených projektů GA ČR 2023