underlineallarticles

Tisíc a padesát let pražského biskupství připomene mezinárodní konference

Založení samostatné pražské diecéze je vnímáno jako důležitý mezník v budování raného českého státu a v christianizaci jeho společnosti. Ve dnech 9. – 11. listopadu 2022 jej slavnostně připomene konference připravená společně Arcibiskupstvím pražským, Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky, a to jako událost zásadně ovlivňující podobu české společnosti a jejího postavení v západní a střední (latinské) Evropě. Více

Založení samostatné pražské diecéze je vnímáno jako důležitý mezník v budování raného českého státu a v christianizaci jeho společnosti. Ve dnech 9. – 11. listopadu 2022 jej slavnostně připomene konference připravená společně Arcibiskupstvím pražským, Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky, a to jako událost zásadně ovlivňující podobu české společnosti a jejího postavení v západní a střední (latinské) Evropě. Více