underlineallarticles

Ceny předsedkyně AV ČR za popularizaci vědy

Akademie věd ČR každý rok oceňuje přínos v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně propagace nebo popularizace. Mezi letošími laureáty je i Petr Hlaváček z Filosofického ústavu AV ČR, který se věnuje kulturním, náboženským a intelektuálním dějinám – a zejména problematice evropské identity. Gratulujeme. Více.

Akademie věd ČR každý rok oceňuje přínos v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně propagace nebo popularizace. Mezi letošími laureáty je i Petr Hlaváček z Filosofického ústavu AV ČR, který se věnuje kulturním, náboženským a intelektuálním dějinám – a zejména problematice evropské identity. Gratulujeme. Více.