underlineallarticles

Jak zachránit demokracii

Výzkumníci z řad sociologů, politologů, ekonomů, filozofů či mediálních odborníků v reakci na pandemickou, válečnou a energetickou krizi vytvořili instituci, která bude zkoumat a řešit rizika ohrožující demokratický systém v Česku. Článek o novém Národním institutu pro zkoumání systémových rizik přinesly všechny regionální mutace Deníku. Citována je i filosofka Alice Koubová z Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Výzkumníci z řad sociologů, politologů, ekonomů, filozofů či mediálních odborníků v reakci na pandemickou, válečnou a energetickou krizi vytvořili instituci, která bude zkoumat a řešit rizika ohrožující demokratický systém v Česku. Článek o novém Národním institutu pro zkoumání systémových rizik přinesly všechny regionální mutace Deníku. Citována je i filosofka Alice Koubová z Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR