underlineallarticles

Vyhlášení Cen Nakladatelství Academia

Cenu poroty během slavnostního vyhlášení výsledků 14. ročníku Cen Nakladatelství Academia, které se včera uskutečnilo v budově Akademie věd České republiky v Praze, získal Tomáš Hříbek za publikaci Obrana asistované smrti. Více.

Cenu poroty během slavnostního vyhlášení výsledků 14. ročníku Cen Nakladatelství Academia, které se včera uskutečnilo v budově Akademie věd České republiky v Praze, získal Tomáš Hříbek za publikaci Obrana asistované smrti

Porota hodnotila publikace vydané v roce 2021 na pracovištích Akademie věd České republiky. Obrana asistované smrti obstála v konkurenci 78 přihlášených knih.

V kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce zvítězila publikace Jana Žďárka Ohroženi hmyzem? V kategorii překlad vědecké nebo populárně-naučné práce získal ocenění Zdeněk Cvrkal, který z perštiny do češtiny přeložil titulu Kniha cest autora Násera-e Chosroua. V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota dílo Jana Zimy (in memoriam) a Miloše Macholána Systém a fylogeneze savců. Cenu za výtvarné zpracování si odnesl Jan Havel za grafickou přípravu publikace editorky Evy Janáčové Obrazy záštiCenu poroty získal již zmíněný Tomáš Hříbek za knihu Obrana asistované smrti.

Nejprodávanější knihou roku 2021 z produkce Nakladatelství Academia je Shakespearova Anglie Martina Hilského. 

Knihou roku, tedy absolutním vítězem, se stala publikace Jiřího Hrbka a kolektivu autorů Panovnický majestát vydaná NLN a Historickým ústavem Akademie věd ČR. Křišťálovou plastiku z dílny výtvarníka Jana Exnara převzal historik Jiří Hrbek z rukou místopředsedy Akademie věd České republiky Ondřeje Beránka.

Odkaz na tiskovou zprávu.

2022 09 12 Ceny Nakladatelství Academia web 52 2022 09 12 Ceny Nakladatelství Academia web 53

https://lekarnapodstrani.com/