underlineallarticles

Jak zlepšit výchovu k občanství na školách? Spolupracujeme s Občankáři.cz

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s., neboli Občankáři.cz již několik let usilují o zlepšení podmínek pro výuku tohoto předmětu na středních školách. Chtějí studenty lépe připravit na společenské výzvy 21. století a vést je k dodržování morálních a právních hodnot. Primárně se rozhodli zaměřit na znalosti a metody práce učitelů a podpořit jejich profesní rozvoj. Pomáhají jim v tom i naši badatelé. Více

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s., neboli Občankáři.cz již několik let usilují o zlepšení podmínek pro výuku tohoto předmětu na středních školách. Chtějí studenty lépe připravit na společenské výzvy 21. století a vést je k dodržování morálních a právních hodnot. Primárně se rozhodli zaměřit na znalosti a metody práce učitelů a podpořit jejich profesní rozvoj. Pomáhají jim v tom i naši badatelé. 

Právě ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR vzniklo v letošním roce několik přednáškových videí, na jejichž základě se postupně připravují také metodické listy pro pedagogy, které mohou využít ve výuce. Témata přednášek se dosud věnovala například aspektům demokracie (Ondřej Lánský, Vladimír Mikeš), společenské soudržnosti (Jan Balon), férové argumentaci (Pavel Arazim), nebo nenávistným projevům a svobodě slova (Tomáš Koblížek).

Badatelé Filosofického ústavu Akademie věd vystoupili také v rámci čtyřdenního programu Letní školy občankářů 2022, určené právě pedagogům. Na problematiku nenávistných projevů na sociálních sítích v kontextu zachování ideálu svobody slova se zaměřil analytický filosof Tomáš Koblížek. Hlavní projevy krize demokracie a jejich nebezpečí pro společnost pak s účastníky letní školy rozebral Ondřej Lánský. Spolupráce mezi platformou Občankáři.cz a Filosofickým ústavem při dalším vzdělávání učitelů občanské výchovy a základů společenských věd se předpokládá i do budoucna.

3 5 6

https://lekarnapodstrani.com/