underlineallarticles

Odolná společnost a jak se jí stát

Odolná společnost byla hlavním tématem pondělního (6. 6. 2022) setkání ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové a předsedkyně Akademie věd České republiky Evy Zažímalové se zástupci Filosofického ústavu AV ČR a Sociologického ústavu AV ČR v Akademickém konferenčním centru. Více.

Odolná společnost byla hlavním tématem pondělního (6. 6. 2022) setkání ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové a předsedkyně Akademie věd České republiky Evy Zažímalové se zástupci Filosofického ústavu AV ČR a Sociologického ústavu AV ČR v Akademickém konferenčním centru. 

V rámci pracovní schůzky měla obě pracoviště možnost představit svou výzkumnou činnost, následovala diskuse o vzájemné spolupráci na poli společenských a humanitních věd. Tématu tzv. odolné společnosti se ve svých prezentacích věnovaly Alice Koubová (Oddělení současné kontinentální filosofie, FLÚ AV ČR), Petra Guasti (SOÚ AV ČR) a Paulina Tabery (SOÚ AV ČR).

Odolná společnost pro 21. století je hlavním motivem aktuálního programu Strategie AV21 a současně jednou ze tří tematických priorit Akademie věd v oblasti vědy a výzkumu v rámci českého předsednictví EU. Cílem programu je zkoumat a prakticky ověřovat systémové předpoklady, zdroje a nástroje společenské odolnosti vůči krizím různé povahy, především pak těm, kterým česká společnost v současnosti čelí nebo do budoucna čelit může.

01 02 03

04 05 06

07 08 09